میتونی تو تنظیمات خود بازی گرافیک و رزولوشن بازی رو بیاری پایین.
شاید درست بشه.