آقا من نرم افزار software data cable رو روی گوشیم نصب کردم. و طبق دستورات پوشه ftp رو داخل my computer ایجاد کردم. مشکلی که دارم نمیتونم روی کارت حافظه اطلاعات کپی کنم. ولی حافظه داخلی هیچ مشکلی...